A seasonal guide

Ostara

En spirande känsla

Vi är alla olika och påverkas olika av naturen och årstidernas växlingar – och vad vi behöver skiftar, precis som årstiderna. Med den här guiden hoppas jag du börjar hitta din rytm.

A budding sensation

The changing seasons and shifts in nature affect us all but in different ways. And just like the seasons our needs change. With this guide, I hope you can begin to find your seasonal rhythm.

Pay what you wish or want.

I pour my wisdom into every seasonal guide with the aim to offer it to everybody. Prompted by several people I now add a possibility to pay what you wish or want.

Med naturens rytm som guide

Jag tror starkt på att vi behöver hitta en livsrytm som ger utrymme för mer än effektivitet, konsumtion och produktivitet. En rytm där expansion, utveckling, reflektion och vila inte bara är ord utan en naturlig del.

Med årshjulet som grund kommer jag skapa åtta guider, en för varje säsong. Det här är del 4.

Guided by the rhythm of nature

I firmly believe that we need to find a rhythm to life that allows for more than efficiency, consumption and productivity. A rhythm where expansion, transformation, reflection and rest are not just words but becomes a part of our life.

With the Wheel of the Year as a foundation I’m going to create eight guides –  one for each season. This is part four.

Work with me

Curious to know what I can create for you?