A seasonal guide

Five small rituals to reconnect with nature

Fem enkla ritualer

Få kontakt med naturen

​Moder Jord är i full blomning och bjuder in och upp till att notera livet runt omkring oss och omfamna hennes livskraft och generositet.

Guiden ger dig fem enkla ritualer för att komma i kontakt med naturen – innerliga, enkla, läkande och jordande ritualer där du inte behöver någonting mer än dig själv och Moder Jord.

Five small rituals

Reconnect with nature

Mother Earth is in full bloom, offering us time to notice the life arounds us and embrace her vitality and generosity.

This guide gives you five small rituals to reconnect with nature – gentle, easy, nourishing and grounding rituals, that needs nothing more than yourself and Mother Earth.