• Visual identity & web

Project

Anna Eriksson Skarin wanted to define the focus of her business as a an author, songwriter and journalist and turned to me to revitalize her branding and web.

We worked intense and focused, clearing a path to her main message – effective storytelling. During my brand sessions with Anna I picked up on three key areas for her brand: visionary, authentic and loving and they became the foundation for the brand and web style.

A text based logotype with straight and clear lines are complemented by a softer tagline. I made the choice to work with images that evokes curiosity and tells a story. The selected color palette was used to let the images enhance the the brand style.

To present Anna we worked with the artist Stina Glaas who made a portrait of Anna and adapted it to work with the websites color theme.

Working with these amazingly talented and creative women was pure joy and Anna launched her new brand style, website and branded newsletter in the beginning of April.

Details

CLIENT Anna Eriksson Skarin

LINK annaerikssonskarin.se

PORTRAIT Stina Glaas

COPY Anna Eriksson Ssarin

Style Guide

Projekt

Anna Eriksson Skarin ville tydliggöra inriktningen för sitt företag som författare, låtskrivare och journalist och vände sig till mig för att revitalisera sin grafiska profil och webb.

Vi arbetade intensivt och fokuserat för att hitta Annas huvudbudskap – effektiv storytelling. Under vårt identitetsarbete hittade jag tre nyckelord för hennes varumärke: visionär, sann och kärleksfull och de blev grunden för mitt tänk kring den visuella identiteten.

En textbaserad logotyp med tydliga och klara linjer togs fram och samspelar med en mjukare tagline. Jag valde att jobba med bilder som väcker nyfikenhet och berättar en historia. Jag använde den valda färgpaletten på bilderna så att de blev ett naturligt komplement till profilen.

För att presentera Anna arbetade vi med konstnären Stina Glaas som gjorde ett porträtt och anpassade det till webbens färgtema.

Att arbeta med dessa otroligt begåvade och kreativa kvinnor var ren glädje och Anna lanserade sin nya grafiska profil, webbplats och profilerade nyhetsbrev i början av april.

Detaljer

KUND Anna Eriksson Skarin

LÄNK annaerikssonskarin.se

PORTRÄTT Stina Glaas

TEXT Anna Eriksson Skarin


In need of a strongly branded web that makes your online presence a tool that shows your uniqueness? Learn more about what my web brand style & web design package includes and how I can serve you with one – Brand alignment