• branding
  • Guidelines Visual Identity
  • zoefoster-portfolio-3

Project

With a passion for holistic healing and in-depth knowledge Zoë Foster needed a visual identity that matched her new focus and approach as a coach.

The branding journey began with an interview to find out Zoe’s strengths, weaknesses, what she wants to convey and to whom. We also discussed what she liked and disliked in regards to colors, shapes and images.

Feminine, vintage, stylish were the words that reappeared in the discussion and they were therefore in my starting point for her visual identity.

The logo, color palette, fonts, graphic elements and recommendations for use in digital media made the visual identity complete. And with the guidelines compiled in a document, Zoë and her team can continue the work with a consistent brand voice.

Details

CLIENT Zoë Foster

LINK lifeenergyalchemy.com

 

 

Projekt

Med en passion för holistiskt läkning och fördjupade kunskaper behövde Zoë Foster en visuell identitiet som matchade hennes nya inriktning och metod som coach.

Resan dit började med en intervju för att ta reda på Zoë styrkor, svagheter, vad hon vill förmedla och till vem. Vi benade också ut vad hon själv gillade och ogillade när det kom till färger, former och bilder.

Kvinnligt, vintage och elegant var de ord som återkom i diskussionen och de ingick därför i min utgångspunkt för hennes visuella identitet..

Logotypen, en färgpalett, typsnitt, grafiska element och rekommendationer för användning i digitala medier gör den visuella identiteten komplett. Och med riktlinjerna samlade i ett dokument kan Zoë och hennes team jobba vidare med ett enhetligt utseende.

Detaljer

KUND Zoë Foster

LÄNK lifeenergyalchemy.com