• branding
  • Magazine for YesBox Talent Cover
  • Magazine for YesBox Talent

Project

To work with Anna Eriksson Skarin is always a dream and this project was no different. It started out with Anna having an idea around creating something that would be both a presentation of the company YESbox Talent and an example of Anna’s superior way to approach storytelling.

I felt that a magazine layout and digital print would be a good option, both for making the different stories come alive and keeping it within a reasonable budget.

Another aspect was to break free from the standard ways in corporate material, because there is nothing ”standard” about Kicki Molin and Gita Bolt, the founders of YESBox Talent and their tools for working with strategies for growth and development of a company’s employee relations and performance.

The end result is a 16 page magazine that covers the story behind the company and their main services. You can have a peak inside the magazine here: YESBox Talent | JooMag

Details

CLIENT & COPYWRITER Anna Eriksson Skarin

COMPANY YESBox Talent

 

Projekt

Att arbeta med Anna Eriksson Skarin är alltid en dröm och det här projektet var inte annorlunda. Det började med att Anna hade en idé om att skapa något som både skulle vara en presentation av företaget YESbox Talent och ett exempel på Annas fantastiska sätt att levandegöra ett företag med storytelling.

Jag kände att en tidnings layout och digitaltryck skulle vara ett bra lösning, både för att göra de olika berättelserna levande och hålla projektet inom en rimlig budget.

En annan aspekt var att bryta sig loss från de allra vanligaste sätten för företagspresentationer eftersom Kicki Molin och Gita Bolt, grundarna av YESbox Talent är allt annat än ”vanliga” i deras sätt att skapa verktyg för att arbeta med medarbetarsamtal och utveckling av personal.

Slutresultatet är en 16-sidig tidning som ber’ttar historien bakom företaget och deras presenterar deras tjänster. Du kan titta in i tidningen här:YESBox Talent | JooMag

Detaljer

KUND& SKRIBENT Anna Eriksson Skarin

FÖRETAG YESBox Talent