• Logotype
  • Webdesign
  • Brands style
  •  

Project

Pandora Hultqvist is an experienced psychotherapist, just starting working under her own name and she wanted a visual identity and web design.

We started off by mapping out her uniqueness using my brand workbook. Pandora did a thorough work and was clear on her what’s, why’s, how’s and who she wanted to serve so it was easy for me to narrow down her key values and transform them into a brand.

For the logotype I was drawn to geometry and circles to show that interactions can be both easy and complicated. To add to the duality I chose to make illustrations that mirror each other.

Pandora launched her brand style and website in mid October.

Details

CLIENT Pandora Hultqvist

LINK pandorahultqvist.se

Styleguide

Projekt

Pandora Hultqvist är en erfaren psykoterapeut, som just har börjat arbeta under sitt eget namn och hon kom till mig för en visuell identitet och webbdesign.

Vi började med att kartlägga hennes unika sidor med hjälp av min varumärkesarbetsbok. Pandora gjorde ett grundligt arbete och var tydlig med vad, hur och vem hon riktar sig till vilket gjorde det lätt för mig att hitta hennes värdeord och omvandla dem till ett personligt varumärke.

För logotypen drogs jag till geometri och cirklar för att visa att interaktioner kan vara både lätt och komplicerat. För att ytterligare spela på dualitet valde jag att låta illustrationerna spegla varandra.

Pandora lanserade sitt personliga varumärke och sin webbplats i mitten av oktober.

Detaljer

KUND Pandora Hultqvist

LÄNK pandorahultqvist.se


In need of a clear brand that shows your uniqueness? Learn more about my Brand style package – The essence of you and how I can serve you.