Book cover - Minnen från Solferino

Project

The Red Cross in Sweden have released a new edition celebrating 150 years this year (2015) and I have had the pleasure to design the cover for the new edition of the book “Memory of Solferino”, which describes Henry Dunant experiences that led to the founding of the Red Cross.

Mr Dunant was a bit of a rebel of his time and his work has made its mark in history and that is what I wanted to bring forward with this cover. At the same time I wanted to connect to other marketing activities, Henrys head is seen on varous materials and was an easy choice to work with for the book.

Details

CLIENT The Red Cross Sweden

Projekt

Röda Korset i Sverige firar 150 år i år (2015) och jag har haft nöjet att utforma omslaget för den nya utgåvan av boken ”Minnen från Solferino” som beskriver Henry Dunant erfarenheter som ledde till grundandet av Röda Korset.

Herr Dunant var lite av en rebell för sin tid och hans arbete har satt sina spår i historien och det är vad jag valde att fokusera på. Samtidigt skulle boken vara en del av andra marknadsföringsaktiviteter där Henrys huvud förekommer och blev därför ett naturligt val att arbeta med även på bokomslaget.

Detaljer

KUND Röda Korset