Gröna drömmar, nordisk pastell and other colors for autumn

Posted on Aug 25, 2015 in Colors

Trendkulörerna för 2016 är här!

Sensommaren börjar övergå i höst och härliga färg- och formkataloger ramlar in i brevlådan. Och Alcros färgskalor för hösten gillas – i alla fall av mig. Miami decó, Gröna drömmar, Nordisk pastell och Studio blå är trenderna som Alcro delat in sin nya färgkarta ad.16 i. Och tonerna i de gröna drömmarna faller mig i smaken – kanske för att färgerna känns hämtade från naturens och sjöarnas hösttoner.

Mer inspiration och hela färgskalan kan du läsa om på Alcro Trend

Late summer begins it’s transition in to autumn and delightful catalogs filled with colors and forms show up in the mailbox. And Swedish paint manufacturer Alcro’s color schemes for fall is liked – at least by me. Miami Deco, Green dreams, Nordic Pastel and Studio Blue are the trends that Alcro present as their new color scheme ad.16. And the color scheme The green dreams are my favorite – maybe because the nuances feels drawn from the autumn hues of nature and lakes.

For more inspiration and all colors schemes look on Alcro Trend (in Swedish).